2. Наличие общежития, интерната

ОБЩЕЖИТИЕ И ИНТЕРНАТ 
ОТСУТСТВУЮТ
Comments